ادبیات ایران و جهان

 

در راه آفتاب ، یادداشت های روزانه یک کولی ، گل های گناه ، سراب به همراه سیزده محموعه شعر دیگر ، کارنامه ای است از سوکیاس کورکچیان متخلص به واراند شاعر ارمنی متولد تهران می باشد که یکی از شاعران خوب معاصر کشورمان محسوب می شود .

شعری از مجموعه پاییز در پرواز به نام  عشق را برایتان در ادامه خواهم گذاشت :
عشق
قلبی بود و
در آن قلب واژه ئی
و در آن واژه دردی
و آن درد ره سه حرف بود...
واژه ئی بود که در آن قلبی بود
و در آن قلب دردی بود
ونبود آن درد را درمانی هیچ ...

عحب جهان دل آشوبی

 

امسال نوروزمتفاوتی را تجربه کردم . تفاوتی که می تواند شروع خوبی برای سال های آتی اگر خداوندمتعال عمری دهد باشد .

دوست دارم بهترین آرزوها رابرای همه کسانی که می شناسم و نمی شناسم داشته باشم . دوست دارم همه کسانیکه دلشان را شکسته ام مرا ببخشند و همه کسانی را که ....

دوست دارم روزهای توام با عشق برای همه انسان های وارسته و آزاده را از خداوند متعال خواستارشوم .

و در نهایت ایران همیشه آزاد ، به همت ایرانی آزاده سرافراز بماند .

 
Designed by http://template.persianblog.ir/