ادبیات ایران و جهان

اکتاویو پاز شاعر مکزیکی فرن بیستم که بی شک می توان او را یکی از شعرای برتز پیشرو جهان دانست . درسال گذشته یکی ازماندگارترین دوستانم که چون نسیم بر من گذشت و رفت اثری از این شاعر ارزنده به من سپرد که حلاوت شعر رویایی اش روزها در تلخ ترین لحظات فرصت امید را در من زنده می کند .

پاز مسافری است که از دل جنگ امیدوارانه به سپیدی ها اندیشیده است . مرگ را چنان نزدیک می سراید و عشق را حقیقت بی تکرار . شاید برای من که شیفتگی خاصی نسبت به ادبیات  سورئال دارم پاز رویایی ترین اشعار را با حس کاملی از زندگی سروده است . او تاریخ اساطیر و حتی فرهنگ کشور هایی که از آنها گذر کرده است را بخوبی در خدمت سرایش اندیشه اش داشته است .

شعر سیاسی پاز نیز تحت تاثیر نگاهی فلسفی است که اغلب مرا بیاد برخی شعرای ایرانی میاندازد .

او در شعر بازگشت گویی هر چه در ذهن داشته است در زمین ذهن  مستعد مخاطب بذر افشانی کرده است :

بازگشت از مجموعه سنگ آفتاب به ترجمه  موفق احمدمیرعلایی

بخشی از شعر بازگشت

در میانه راه ایستادم

به زمان پشت کردم

و به جای ادامه آینده

-که کسی در آن چشم به راهم نیود –

برگشتم و بر جاده هموار گذشته ام گام زدم

آن راه باریک را ترک کردم که همه

از آغاز آغاز انتظار نشانه ای

کلیدی یا فتوایی از آن دارند

و در این میانه امید ، نومیدانه امیدوارست

تا دروازه قرون باز شود

وکسی بگوید :اکنون نه دروازه ای ، نه قرنی ...

خیابان ها و میدان ها را زیر پاگذاشتم

تندیس های خاکستری در سردی صبحگاه

و تنها باد در میان اشیای مرده زنده بود

آن سوی شهر ، دشت و آن سوی دشت

شب در دل صحرا :

دل من شب بود ، صحرا بود .

آنگاه سنگی در آفتاب بودم ، سنگی و آینه ای

و آن وقت دریایی در دل صحرا و ویرانه ها

و برفراز دریا آسمان سیاه

سنگ عظیم حروف ساییده

ستاره ها را هیچ چیز به من نمی نمود .

به انتها رسیدم ، دروازه ها فروریخته

و فرشته ، بی سلاح خفته .......

..........

تصویری لرزان در اعماق دیدم :

عطشی در هم شکسته ، دهانی ویران

یک آتش خودپسند و خزنده ، ای پیر خسیس

عریانی ام را بپوشان ، به آرامی رفتم

فرشته تبسم کرد .باد بیدار شد

و خاشاکش کور کرد .

سخنان من باد بود ، خاشاک بود :

این ما نیستیم که زندگی میکنیم . این زمان است که ما را می زید .

بند آخر این شعر چنان مرا مجذوب خود ساخت که ساعتها مشغول آن یودم .

خواندن اشعار اکتاویو پاز را به همه شما دوستان توصیه می کنم .

 
Designed by http://template.persianblog.ir/