ادبیات ایران و جهان

(جون چان یه ) نویسنده چینی تبار فارغ التحصیل کالج کینگز انگلستان که سالها یکی از فعالان جنبش مقاومت چین بشمار می آمد و در دوران جنگهای رهایی بخش چین با نام  مستعار (ما ار ) به نویسندگی اشتغال داشت مجموعه داستانهای کوتاهی با نام

The ignorant and the fotgotten

در اواسط قرنی که گذشت در انگلستان به چاپ رساند . این مجموعه را یکی از قدیمی ترین اعضای کانون نویسندگان ایران زنده یاد (حسن پستا) ترجمه نمود . صرف نظر از ترجمه بسیار قوی و روان و نزدیک به فرهنگ داستان نویسی  فارسی این داستانها از نکات قابل توجهی برخوردارند .

دیدگاه بسیار قوی چون چان یه در ملی گرایی و نمایش زردهای چینی پیش از سرخ شدن . گردآوری نه قصه با موضوع مشترک نبرد چین و ژاپن و درگیری های داخلی چین و داستان درد و مصیبت های مردمی که بسیار به داستانهای وطنی ما شباهت دارد و شاید بهتر باشد بگوییم خودمانی است .

اگر طرفدار صرف این تفکر نباشیم که قصه نباید به دردهای معمولی و متعارف بپردازد و می بایست با بیان  دردهای عمیق فلسفی با مخاطب ارتباط برقرار کند . در مجموع کار قابل قبولی از یک نویسنده شرقی خواهیم داشت .

یکی از نکاتی که در این داستانها عحیب است ترجمه نامهای چینی به انگلیسی است کاملا هم متوجه نویسنده است چرا که مترجم نقشی در این ترجمه نداشته است . در واقع نویسنده داستانها را به زبان انگلیسی به نگارش درآوره است .

داستانهای این مجموعه خازج از فرم کلاسیک و قدیمی همه داستانهای چینی است که تاکنون دیده ایم . و شاید به فرم داستان کوتاه انگلیسی نزدیک است .

با توجه به مضامین درونی داستانها خواندن این کتاب ناخوداگاه به من یادآوری کرد که ما داستان روان و مردمی وخارح از عرفان و معانی ژرف در حوزه دفاع مقدس یسیار کم داریم . داستانهایی که نسل های بعد با هر نوع دید و تفکری و هر درجه از دانش و اعتقاد بتوانند بعد ازاینکه شصت سال از انتشار کتاب گذشت کماکان انها را بخوانند و احساس غرور ملی کنند .

بد نیست سری به زردها بزنبد فکر می کنم سراغش را باید از انتشارات زمستان بگیرید .

 
Designed by http://template.persianblog.ir/