ادبیات ایران و جهان

شب سرد کویری آغاز گردید و ستارگان چون قلب تپنده قناری در قفس تنها مانده ، چشمک می زنند . سرم را به ساحت قفس می سایم و به بغض فروخورده قناری خیره می شوم ، خیره ، خیره ، خیره سرانه با سرانگشتی چشمان مانده به بهت کویریش را به خویش خویشتن خواهم  ، معطوف می سازم .

با پوزخند می گویم : قناری گریه می کنی ؟ پس اشکت کو؟ زجر می کشی ؟ شکنی بر چهره ات نمایان نیست ؟ هی هی تو با خودت چه می کنی ؟ هنوز مشتاقی به شنیدن ترانه پری ، قناری !؟ اصلا امشب می خواهم آزارت بدهم  آهان این هم ترانه پری ..

          شبی که آوای نی تو شنیدم   چو آهوی تشنه پی تو دویدم

          دوان دوان .....

          تو ای پری کجائی ؟ به اینجا که میرسد پری می کوبد بر قفس تنگش، دیدنی ! و حال پرریختنش وصف ناشدنی ! .

پرنده بودن سخت است اما قناری شدن سهل ، کافی است دل به یک رویای دست نیافتنی بسپاری آنقدر در دور دستها،  پی بوی او شنیدن از گل باشی  تا دامن دامن گلستان تورا کافی نباشد .

قناری دلش سرگشته است یا نه سرش دلباخته : فرقی ندارد مهم این است که قناری دیگر یک پرنده نیست یک عدم است .

طفلک خویش را از خویش دریغ کرده است و شبهای مهتابی اش را پیشکش یلدای ساکت .

آه تو ای پری کجائی ؟ بیا بیا شبی کنار همان چشمه خاطره  ! چشمه ؟ افسوس قناری کوچک من ! کویر و چشمه ؟

نوک بینی ام را به شیشه می چسبانم عرق سرد بی کسی ام بر تن برهنه خاک خورده شیشه اتاق می نشیند و قطرات آب تیره و تیره تر ، سرازیر می گردد قناری را بگو که خیال کرده من از لمس پرریختنش اشک می ریزم که نمی داند او که گریه ازان کودکان است و من بزرگم و از اهالی امروز !

در آسمان پروسعت کویر بدنبال ستاره خوشه ای خویشم، راستی  قناری با نوک منقارش از پی کیست ؟ بدنبال چیست ؟

لبهایم را به شیشه نزدیک می کنم ، نزدیک نزدیک نزدیک تر ، طعم گس شن شور  بر لبم نقش می بندد. چشمک ،چشمک ،چشمک تا به خود می آیم صورتم را شن های وبال پنجره می پوشانند و من تلخی بی پناهیشان را در این شب خالی ،بوســـــــــــه باران می کنم .

پلکهایم فرو می افتند . این کدامین ستاره بود که بر پلکم نشست و مرا میهمان شب کویری خویش ساخت .

شبی کنار چشمه پیدا شو ، پیدا شو ، پیداشو

-قناری : طفلک دخترک ، خویش را ازخدای خویش نیز دریغ می سازد ، قفس ! می بینی ؟تو این خط از سرگذشت او را می خوانی ؟ خوب نگاه کن ، پری روح او را نیز چون من و تو تسخیر کرده است . ببین چگونه برهوت را افق دیدگانش ساخته و بوسه بر شنها زدنش حجاب از سر اسرارش برانداخته . دخترک اینک هم زجریم و هم گریه !بشنو از نی نای نی ، نی !نی! ، نی تورا می خواند او تو را شنیده است که بنامت می نوازد نای خود .دخترک آی دحترک !

...

چشم می گشایم ، قناری پرریخته ام بال شکسته در کنچ عزلتش با پری ، جان داده ، داده جانی دوباره به آن دریچه متروک که هر شب از شنیدن آهنگ پری پیشانی ام را به مهرش می سائیدم . دیگر ستاره  نمی چینم ، سبدخواهشم مملواست از کهکشان ، پراست از قناری بی نام و نشان . اما قناری ای کاش پیش از سکوت مسیر آن چشمه و دامگه پری را نشانم میدادی تا بازهم با تو بخوانم :

              تو ای پری کجائی ؟               که رح نمی نمائی ؟

              از آن بهشت پنهان ؟              دری نمی گشائی ؟

 

       چشمه ساری در دل و

                           آبشاری در کف،

                                             آفتابی در نگاه و

                                                            فرشته ئی در پیرهن

       از انسانی که توئی     

                            قصه ها می توانم کرد

                                                              غم نان اگر بگذارد

 

صورتم را جلو می برم برای دومین سیلی که نه برای بارها و بارها سیلی ، صورتم را مدتهاست به سیلی سپرده ام تا غازه ها را برای روزمبادا نگه دارم ، این مبادایی دیگرفرا رسیده است اما حس برخاستنم نیست . 

نیست حسی نیست بی تفاوت شده ام بی تفاوت . جمعیت مبارزه با ایدز به سر هر چهارراه در چشمان عابران زل می زنند زنان ، دختران : ایدز ، اما هیچ کس نمی گوید پدران پسران بی تفاوتی روبان قرمز گردنتان شده . مام میهن دل بر نو بره هایش نمی سوزاند .

قبل تر ها در مسیر جاده کورش کبیر در فواصل نامنظم ، اخترکان با دیدگان مالامال از اندوه آنچه قیمتی ترین بود می فروختند به یک شب زنده داری اشک آلود!بی تفاوتی ! با غمزه ای چند و لبخندی بر سریر لب چشم می بندند بر آنچه پیشتر ها بیشتر داشته اند .

هی هی هی مراقب لنزهایت باش رفیق دنبا حاکستری است اما برای برخی هنوز هم کهربائی .سخاوتمندانه دنیا را از آنچه هست فراختر و خویشتن را خفیف تر از مشت گره کرده .

چقدر یکدفعه هوس شنیدن پسرکی که غروبها می دونستی که خاک فرش منه رو نزدیکی های ملک به ساز سر میدهد کردم .اصلا اگر این کوچه و بازار نبود هیچ کتابی توقیف می شد؟ ما مردمان کوچه و بازار با گوشهامان می شنویم اما مردم بالادست با چشمهاشان می سازند .

همیشه در کنار حوض خانه عمه بزرگ می نشستم و به رقص ماهی ها نگاه می کردم و هندوانه ای که در حوض لمیده بود .

- عمه پس این هندونه رو کی می آری بخوریم ؟

- صبر کن حمیدآقا که بیاد میارم با هم بخوریم .

آه ! تا حمید آقا میآمد ساعت ۹ شده بود و ماهی ها که خوابیده بودند هیچ من هم خواب هندوانه میدیدم و این عادت دیرینه ماست که هنوز هنداونه نچشیده درخوابیم .

عمه مرد و حسرت هندوانه کنار حوض بر دل کوچک ماهی ها ماند ، من دستی نداشتم که برش سرخ هندوانه را به لب برسانم و این جان عمه را به لب رساند .

یلدا که گذشت ردپایش بر سینه ام جاماند . نخودچی کشمش را با شعر حافظ یکجا می خوردیم چراکه برای ما که نمی دانستیم شعر چیست فرقی با انار دانه دانه یاقوتی نداشت . فکر می کردیم خداوند پشت درخانه لای  برفها منتظر شنیدن آرزوهای بزرگ ماست . - خدایا فقط یک جعبه مدادرنگی ۲۴ تائی که ۴تا مداد سبز داشته باشد و  آبی هایش هم بیشتر از آبی های مداردرنگی ندا باشد ، برای من که تا حال حتی یک خط راست هم نتوانستم رسم کنم همیشه امیدمان به بارش ابرهای عقیم است .

صبح ساعت ۷ میدان فاطمی شال گردنم را از صورتم پس می زنم چقدر برایم صحنه دیدن بخار بازدم دلچسب است  یادت هست عسل ؟ با همین بازدم تا مدرسه سیگار می کشیدیم یواشکی چلوی چشم مردم ادای بابابزرگ را درمی آوردیم .

دیشب بازهم خواب دیدم ، خواب همان پری کوچک غمگین فروغ که شب از یک بوسه مرد ، و دیگر مرد ، حتی فرصت نداد دوباره ببوسمش فقط مرد و بقیه پری ها زار و زار گریه می کردن و من پری اصلا اشکی نداشتم ! پس من بی وقت شبی کنار فواره های حوض خانه  عمه چکار داشتم ؟

اگر بی تفاوتی نبود شاید خانه ام را پیدا می کردم اما حال فقط گم شده ام و هیچ کس ، هیچکس  پیدایم نمی کند ، دچار ، دچار ، دچار .

زنان ، دختران ، آدمها ، دنیا ، طبیعت و خــــــــــــــــــــــــدا بی تفاوتیم ؟

    بازکن پنجره ها را

                    که نسیم هیچ تحفه تازه ای با خود ندارد

                    الا همان رهآورد پیشین که تا دندان ، لحظه هامان

                                                                      از آن آبستن است

                        

 
Designed by http://template.persianblog.ir/