از مادرید تا والنسیا

تساج زاده ساده ای که در مادرید به دنیا آمد و سالها در مدرسه مذهبی شهر آویلا تحصیل کرد قرن شانزدهم را به زینت طبع خود آراست . شعری ناب زائیده تخیلات شاعری که ریشه در طبیعت دارد . هیولای طبیعت نامی است که سروانتس بر (( لپه دوگا)) شاعر نمایشنامه نویس اسپانیایی  نهاد  . تئاتر ملی اسپانیا بی شک مدیون هنر نویسندگی اوست .

شعر یخ ها و آتش ها ، با فرزندم پیکار می کنند را در ادامه از او می خوانیم .

 یخ ها و آتش ها
با فرزندم پیکار می کنند .
تنها عشق است
که چنین رنجی را متحمل می شود .
آتش عشق و سرمای زمان
صلح و آرامش را از عشق شیرینم می ربایند .
گونه ای که در آن زمان که وی را متبسم می یابم ،
اظهار می دارم :
تنها عشقی است
که چنین رنجی را متحمل می شود .
هر سینه ای که یخ می زند ، یا هر روحی که به آتش کشیده شود ،
می توان دریافت که تناه عشق ،
چنین وضعی را برای آن پدید آورده است .
کودکی که با یخ و آتش مبارزه می کند ،
تنها عشق است
که چنین رنجی را متحمل می شود .
 

 و قطعه اگر در هنگام سپیده دم ترکم کنی ...

عشق من ! اگر در هنگام سپیده دم ترکم می کنی ،
در سکوت ، سبک پا رو
و بلبل را به وحشت میفکن
اگر در هنگام سحر ترکم می کنی ،
بازوانی را که این چنین عاشقانه
تو را در آغوش کشیده اند رها می سازی ،
تا مبادا از سوی دیگران 
در آغوش ماجرایی شادمانه دیده می شوی
با پایی ابریشمین گام بردار ،
در سکوت ، سبک پا رو عشق من ...
و بلبل را به وحشت میفکن .

/ 2 نظر / 25 بازدید
ابراهیم

من هم شیفته فرهنگ و زندگی و ادبیات لاتین هستم... شعر دوم مخصوصا بسیار زیبا بود ممنون [گل]