# دلنوشته

بی تفاوتی

       چشمه ساری در دل و                            آبشاری در کف،                                              آفتابی در نگاه و                                                             فرشته ئی در پیرهن        ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 14 بازدید